Chinh sách bảo mật New88
Chinh sách bảo mật New88
Tại nhà cái New88 của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân sau:
  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Thông tin thanh toán
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt và loại thiết bị.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên (sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt) và cookie liên tục (vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi chúng hết hạn hoặc bị xóa).
Bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn và ngăn bạn truy cập một số tính năng trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, xử lý các giao dịch của bạn và liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị, nhưng luôn cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối nhận các thông tin liên lạc như vậy.

Lưu trữ và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép.

chia sẻ hồ sơ

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác nếu pháp luật yêu cầu.

Lưu trữ và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép.

Chia sẻ hồ sơ

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác nếu pháp luật yêu cầu.